کارگاه تمرین و رفع اشکال

این کارگاه مناسب چه کسی ست:

به موازات دوره های تدریس شده در سایت یا آموزشگاه، کارگاههای برای رفع ایرادات و پرسش ها به همراه سناریوهای عملی برگزار می گردد.

افرادی که چه آموزشهای ما را دنبال کرده و چه از راه دیگری آموزش دیده اند می توانند با توجه به موضوع هر کارگاه در آن ثبت نام و شرکت کنند.

 

موضوع هر کارگاه چگونه مشخص می شود:

هر جلسه با توجه به درخواست ها و ثبت نام متقاضیان در رشته های سیسکو ، مایکروسافت ، تست نفوذ و یا ترکیب تکنولوژی و با طرح موضوع سرفصل هایی که با توجه به آنها سناریویی که ارائه می شود تشکیل خواهد شد.

همچنین 72 ساعت قبل از شروع کارگاه ، فایل سناریوی تمرینی برای تمرین بیشتر به شرکت کنندگان داده خواهد شد.

کلاس حضوری یا آنلاین:

با توجه به نوع کارگاه و سناریوی مورد طرح، در هر دو صورت امکان برگزاری کارگاه وجود دارد.

تلاش بر تشکیل آنلاین خواهد بود تا متقاضیانی که مشکل دوری راه و رفت و آمد دارند مرتفع شده و همچنین مشکل محدودیت شرکت کننده مانع از شرکت دیگران نشود.

اما در صورتی که نیاز به دسترسی به تجهیرات خاصی باشد کارگاه حضوری برگزار می گردد.

زمان تشکیل و نوع کارگاه چگونه تعیین می شود:

در کانال تلگرام و اینستاگرام با طرح نظرسنجی و میزان درخواست متقاضیان نوع کارگاه و زمان هر موضوع خاص نیز معمولا هر 15 روز یک بار می باشد.

زمان باقیمانده تا شروع کارگاه بعدی:

با موضوع :سویچینگ سیسکو

Days
Hours
Minutes
Seconds
کارگاه تمرین این دوره آغاز شد