کارگاه آزاد

کارگاه تکنیک و ترفند با عناوین امنیت و نگهداری

ویژه همه کاربران کامپیوتر

برخی از عناوین کارگاه ها

  • امنیت کامپیوترهای شخصی و تلفن همراه
  • امنیت در شبکه داخلی و شرکتی
  • راههای تست نفوذ به شبکه و سیستم ها
  • نصب ،نگهداری و رفع اشکال ویندوز و نرم افزارها
  • تهیه پشتیبان خودکار آنلاین و آفلاین از اطلاعات
  • و دهها موضوع کاربردی دیگر…