فصل یکم دوره MCSA

نشست 1 – آشنایی با دوره و پیش نیازهای نصب

2 ماه پیش893 0

آشنایی با شبکه مایکروسافت ، ویندوز سرور و کاربرد آن و پیش نیاز سخت افزاری نصب ویندوز سرور را در این نشست یاد می گیرید.

نشست دوم MCSA – نسخه های ویندوز سرور

2 ماه پیش831 0

نسخه های ویندوز سرور ، Edition ها و پلتفرم های ارائه شده برای نصب ویندوز سرور و تفاوت آنها را در این نشست بررسی می کنیم

نشست سوم MCSA – نصب Hyper-v

2 ماه پیش391 0

در این نشست یاد می گیریم چطور با ساختن و تنظیمات ماشین مجازی توسط Hyper-v ویندوز سرور را کنار ویندوز 10 روی کامپیوتر شخصی نصب کنیم.

نشست 4- مراحل نصب ویندوز سرور

2 ماه پیش471 0

نصب ویندوز سرور و پیکربندی مراحل نصب مانند تنظیمات پارتیشن بندی و انواع نصب را در این نشست یاد می گیرید.