فرم ثبت نام در کارگاه

توضیحات کارگاه ها

کارگاه سیسکو:

در این کارگاه از قبل سرفصل و موضوع کارگاه اعلام می شود. مثلا کارگاهی با موضوع سویچینگ و پروتکلهای مربوط به آن طراحی و علاوه بر رفع اشکالات شما در کارگاه یک سناریوی تمرینی شبیه سازی شده نیز ساخته و کانفیگ می شود.

 فایل سناریو و لابراتوار ساخته شده توسط ما که معمولا روی  Packet tracer یا GNS اجرا می شود یک یا دو روز قبل از تشکیل کارگاه در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد تا پیش از شروع کارگاه روی سناریوی کارگاه تمرین کنند

کارگاه مایکروسافت:

پیش از شروع هر کارگاه مایکروسافت ،سرویس هایی که قرار است در پروژه مورد بررسی قرار بگیرند به صورت لیست در اختیار شرکت کننده ها قرار گرفته و پیش نیازهای ساخت لابراتوار تمرینی به همراه نکات فنی جهت تمرین قبل از شروع کارگاه درج خواهد شد.

مثلا راه اندازی و مدیریت سرویس اکتیو دایرکتوری به همراه جزییات یک لابراتوار تمرینی موضوع یک کارگاه خواهد بود.

کارگاه تست نفوذ:

این کارگاه دو مرحله دارد:

بخش پرسش و رفع ایراد دانشجوها و بخش سناریوی عملی با ابزارهای تست نفوذ مانند ابزارهای کالی

در این کارگاه هم باید از پیش آمادگی علمی کافی برای شرکت در کارگاه وحود داشته باشد چون این کارگاه آموزشی نیست بلکه عملی و رفع اشکال هست