لابراتوار کارآموزی شبکه

ویژه دانش آموختگان دوره های شبکه و امنیت

این بخش ویژه دانشجویانی ست که در کلاسهای شبکه شرکت کرده یا به صورت خودآموز دوره ها را یاد گرفته اند ولی تحربه عملی ندارند و برای آشنایی با فضای کار و  دسترسی به تجربه فنی در زمینه نصب و پشتیبانی و ایرادیابی در شبکه نیاز به حضور و کار در پروژه های متناسب با دانش کسب شده دارند.

در این بخش ابتدا از دانشجویان تست گرفته می شود و در صورت آمادگی به همراه کارشناس مربوطه به محل پروژه اعزام و در حین کار آموزشها و نکات لازم به کاراموز یاد داده می شود.

پس از پایان دوره کارآموزی گواهی همکاری به عنوان کارآموز در تیم فنی ما به متقاضی با درج تعداد ساعت و نوع پروژه ها اعطا می گردد.