فصل نخست دوره CCNA

ccnaintro

آشنایی با دوره CCNA و جزییات

9 ماه پیش531 0

آشنایی با سیسکو و دوره های آموزشی و مدارک آن و همینطور رتبه های شغلی و کاربرد این دوره در دنیای شبکه و فناوری…

ccna01

نشست 1 – آشنایی با شبکه و انواع آن

9 ماه پیش491 0

آشنایی با دسته بندی شبکه از لحاظ گستردگی و نقش کامپیوترها و انواع توپولوژی موضوع این نشست می باشد

ccna02

نشست 2 – کابل های شبکه

9 ماه پیش491 0

انواع کابل های TP و کواکسیال و فیبر نوری و دسته بندی آنها را در این نشست یاد می گیرید.

ccna03

نشست 3 – فیبرنوری و شبکه وایرلس

9 ماه پیش541 0

دسته بندی انواع فیبر نوری و آشنایی با BPL در بخش اول و معرفی شبکه های Wireless و تکنولوژی و دسته بندی های در بخش دوم این نشست…

ccna04

نشست 4 – قطعات سخت افزاری شبکه

9 ماه پیش521 0

آشنایی با کارت شبکه و دسته بندی هایش ، دستگاههای Repeater و Hub و Bridge  و از همه مهمتر Switch و Router…

OSI

نشست 5 – مدل OSI

9 ماه پیش641 0

مدل 7 لایه ای OSI به عنوان مدل مرجع برای شناسایی و بررسی علمکرد دقیق شبکه مهمترین درس زیرساختی در شبکه ست…

نشست 6 – TCP/IP – لایه Application

9 ماه پیش961 0

TCP/IP به عنوان مهمترین و پرکاربردترین مجموعه پروتکلی اینترنت و دنیای شبکه و لایه Application  در این پشته پروتکلی به عنوان نخستین لایه از بالا ،موضوع این نشست…

نشست 7 – TCP/IP لایه Host to Host

9 ماه پیش671 0

این لایه از TCP/IP معادل لایه transport در مدل OSI هست، این نشست با TCP و UDP ، با مفهوم Port ها و پروسه 3way handshaking و عملکرد کامل این لایه آشنا خواهید شد.

نشست 8 – tcp/ip – لایه INTERNET

9 ماه پیش681 0

این لایه معادل لایه NETWORK (لایه سوم) در مدل OSI هست و در این نشست علاوه بر وظایف این لایه به صورت مفصلتر با پروتکل IPV4 و کلاس بندی آن به عنوان مهمترین پروتکل آدرس دهی اینترنت آشنا می شوید

نشست 9 – TCP/IP – پروتکل IPv6

9 ماه پیش631 0

ورژن جدیدتر پروتکل IP که نواقص ورژن 4 را برطرف کرده و با مقیاس پذیری بالاتر و امنیت و سرعت بیشتر به عنوان جایگزین ورژن 4  شناخته می شود.  با ساختار این IP و دسته بندی های آن آشنا شوید

نشست 10 – TCP/IP – لایه Network Access

9 ماه پیش731 0

لایه پایینی TCP/IP با نام Network access یا Link layer معادل دو لایه پایین OSI هست که با وظایف این لایه و استاندارد اترنت و دسته بندی های آن و همچنین MAC و ARP و پروتکلهای دیگر آشنا می شویم.